2 - Advies verstrekken (formeel)

Laatst gewijzigd door Mark van den Broek (Admin) op 03-05-2020 14:10:00


Identificatie
2
Omschrijving
Advies verstrekken (formeel)
Omschrijving generiek
Afbeelding

Advies-verstrekken-formeel.svg

Categorie
Doel

Plannen, aanvragen, voorgenomen besluiten, e.d. beoordelen op conformiteit met wet- en regelgeving en beleid ten aanzien van brandveiligheid, industriële veiligheid en externe veiligheid.

Aanleiding

Een andere overheidsorganisatie verzoekt om de inbreng van expertise, met het oog op de beantwoording van de vraag hoe een beoogde of bestaande activiteit zich verhoudt tot wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en/of omgevingsfactoren;

of:

de eigen of een andere organisatie verzoekt om de inbreng van expertise ten behoeve van beleidsontwikkeling;

of:

de eigen organisatie wenst - proactief - een andere organisatie te adviseren over brandpreventie, brandbestrijding, en/of het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Toelichting

Het betreft een breed scala aan formele adviezen op het gebied van Brandveiligheid, Brandweerzorg, Evenementveiligheid, Gezondheidskundige aspecten, Industriële Veiligheid en Externe Veiligheid.

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Aanvragen
Onderwerp
Advies over toepassen wetgeving
Handeling behandelaar
Verstrekken
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
21
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
14
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Bij verzoek om aanvullende informatie of op verzoek van de adviesaanvrager.
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Nee
Verlenging toelichting
Verlengingstermijn
Trefwoorden
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Sectorhoofd Risicobeheersing
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst

V01.2 - Nieuwe activiteit (V01 - Advies Vergunningverlening)
V01.3 - Wijziging bestaande activiteit (V01 - Advies Vergunningverlening)
V01.4 - Beëindiging activiteit (V01 - Advies Vergunningverlening)
V01.5 - Bezwaar en Beroep (V01 - Advies Vergunningverlening)
V02.2 - Bestemmingsplan - nieuw (V02 - Advies Ruimtelijke Ordening)
V02.3 - Bestemmingsplan - wijziging (V02 - Advies Ruimtelijke Ordening)
V02.4 - Bestemmingsplan - ontheffing (V02 - Advies Ruimtelijke Ordening)
V02.5 - Infrastructurele ontwikkeling (V02 - Advies Ruimtelijke Ordening)
V03.1 - Brandveilig gebruik (V03 - Advies Melding brandveilig gebruik)
V04.1 - Nieuwe aansluiting op OMS (V04 - Beheer Openbaar Meldsysteem (OMS))
V04.2 - Wijziging aansluiting op OMS (V04 - Beheer Openbaar Meldsysteem (OMS))
V04.3 - Beëindigen aansluiting op OMS (V04 - Beheer Openbaar Meldsysteem (OMS))
V04.4 - Testen aansluiting op OMS (V04 - Beheer Openbaar Meldsysteem (OMS))

Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
120 - Brandweer en rampenbestrijding
RSIN broncatalogus
123456789
Domein broncatalogus
DEMO
Identificatie zaaktype in broncatalogus
2
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Advies verstrekken (formeel)
Bronzaaktypelink
ZKT_95ap4g1atVZb9
Versiedatum
16-10-2015
Datum begin geldigheid
16-10-2015
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen

2 - Advies verstrekken (formeel)  , 3 - Advies verstrekken (formeel) - complex  , 5 - Beroep behandelen  , 6 - Bezwaar behandelen  

Relatie met andere zaaktypen
ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1